+355 4 2230 515

Inf-93.com

Kërkesa dhe Oferta

Doni te shisni një pasuri te paluajtshme?

Plotësoni formularin e mëposhtëm dhe klikoni mbi butonin Dergo: 

 

m2
Specifikoni valuten.

Doni te blini një pasuri te paluajtshme?

Plotësoni formularin e mëposhtëm dhe klikoni mbi butonin Dergo:

 

m2
Specifikoni valuten.

Doni te jepni me qira një pasuri te paluajtshme?

Plotësoni formularin e mëposhtëm dhe klikoni mbi butonin Dergo:

m2
Specifikoni valuten.

Doni te merrni me qira një pasuri te paluajtshme?

Plotësoni formularin e mëposhtëm dhe klikoni mbi butonin Dergo:

m2
Specifikoni ne muaj apo vite
Specifikoni valuten.