+355 4 2230 515

Inf-93.com

Komisionet

Komisionet e “INF 93” sh.p.k.

Me poshte paraqiten komisionet qe mban agjensia "INF93"

 

 

Shit-Blerje
Shitesi
2.5% e vlerës se shitjes
Bleresi
1.5% e vlerës se shitjes
Qiramarrje
Qiradhenesi Kontrate deri ne një vit Kontrate mbi nje vit
100% e qirasë se pare mujore 150% e qirasë se pare mujore
Qiramarresi 100% e qirasë se pare mujore