+355 4 2230 515

Inf-93.com

Komisionet

Komisionet e “INF 93” sh.p.k.

Me poshte paraqiten komisionet qe mban agjensia "INF93"

 

 

Shit-Blerje
Shitesi
3% e vlerës se shitjes
Bleresi
1.5% e vlerës se shitjes
Qiramarrje
Qiradhenesi Kontrate deri ne 3 vite Kontrate mbi 3 - 6 vite
Nje qira mujore Dy qira mujore
Qiramarresi 50% e qirasë se pare mujore per kontrata deri ne 2 vite    
  Nje qira mujore per kontrata mbi 2 vite