+355 4 2230 515

Inf-93.com

Ndryshime te pjeseshme ne cmimet minimale ne 32 zonat e Tiranes

Udhezimi i qeverise sjell ndryshime te pjeseshme ne cmimet minimale fiskale per shitjen e apartamenteve per 32 zonat e Tiranes.

Jo te gjitha zonat kane nje ndryshim te cmimit. Ne total jane 9 zona nga 32 qe kane nje ndryshime te vogel te cmimit.

Ndryshime kane:

Zona   1/1      nga      98,000   ne      97,700

Zona   1/2      nga      80,000   ne      78,000

Zona   2/2      nga    135,000   ne   134,500

Zona   3/1      nga      75,000    ne     77,000

Zona  5/2      nga    131,700   ne    132,000

Zona   5/4      nga      80,000   ne      82,000

Zona   9/3      nga      75,000   ne      77,000

Zona 10/2     nga    140,000   ne    139,500

Zona 10/3     nga    100,000   ne    102,000

Ne foto gjeni tabelen e pergjithshme per te 32 zonat e Tiranes.

 

Agjensia "INF 93"