PAGUAJ SOT 3%, QË NESËR TË MOS PAGUASH 15%

AGJENSIA "INF 93" REAL ESTATE,

bën rivlerësimin e pronave me hipotekë.

Pronarët e pronave, pas rivlerësimit, do të paguajnë në Hipotekë 3%

të diferencës ndërmjet vlerës së rivlerësimit me vlerën

e shënuar në kontratën e rregjistruar në ZRPP,

nga 15% që duhet të paguajnë, nëse e shesin në të ardhmen.

JENI TË MIRËPRITUR!  

AFATI I RIVLERËSIMIT DERI NË PRILL 2022.