Vitin e ardhshëm sërish rivlerësim për banesat

Qeveria ka vendosur që të bëjë sërish një rivlerësim të banesave, duke lehtësuar qytetarët nga pagesa e Tatimit mbi Fitimin 15% në momentin që shesin një pronë.

Ekspertët në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë janë duke punuar për të hartuar një ligj të ngjashëm me atë që u miratua në vitin 2016, për rivlerësimin e pasurive të patundshme, ndërsa llogaritin që nga ky proces, në vitin 2020 do të arkëtohen 40 milionë dollarë të ardhura.

Rivlerësimi i pasurive do të lejojë qytetarët që të deklarojnë vlerën reale të pasurisë së tyre dhe të paguajnë një taksë prej 2% të diferencës mes vlerës së tregut me çmimin fillestar, duke bërë që në momentin e shitjes së banesës të paguhet më pak tatim-fitim.

Në momentin që një shtëpi e blerë 20 vjet më parë ka kushtuar 10 mijë euro dhe sot vlen 60 mijë, me ligjin aktual duhet të paguhet 15% e 50 mijë eurove, një vlerë prej 7500 eurosh, ndërsa me tarifën 2% paguhet 1 mijë euro sot dhe nëse banesa shitet në të ardhmen nuk rëndon Tatim-Fitimi.

Kjo është hera e tretë që prej vitit 2009 që qeveria lejon rivlerësimin e pasurive. Shumica e banesave në Shqipëri kanë diferencë të madhe mes vlerës së tregut sot dhe shumës që pronarët e kanë blerë shtëpinë përpara shumë vitesh.

 

Marr nga Monitor.al