Vlerësuar me Çmimet

“INF 93” sh.p.k. vleresohet nga B.I.D

Si rezultat i një pune me mjaft cilësi, tepër profesionalizëm dhe me etike,  “BUSINESS INITIATIVES DIRECTIONS” (B.I.D), (Shoqata qe vlerëson punën e bizneseve ne gjithë boten). Me qendër ne Madrid, Spanje, ne muajin mars 2007, i akordoi REAL ESTATE “INF 93” sh.p.k.

Çmimin: “GOLD CATEGORY” (Kategoria e Arit), “INTERNATIONAL STAR AWARD FOR QUALITY”  (Cmimi Nderkombetar per Cilesine ).

Në muajin maj 2009, i akordoi REAL ESTATE “INF 93” sh.p.k, Çmimin: “GOLD CATEGORY”  (Kategoria e Arit), “INTERNATIONAL QUALITY SUMMIT AWARD ” (Cmimi Nderkombetar per Cilesine me te mire).